Preskocit navigáciu
Preberanie útvarov a zariadení do podriadenosti 4. pluku logistiky

Preberanie útvarov a zariadení do podriadenosti 4. pluku logistiky

29.11.2021 Od polovice novembra 2021 prebiehali aktivity súvisiace s preberaním „nových“ útvarov a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou 4. pluku logistiky od 1. decembra 2021. V súlade s harmonogramom odovzdania a prevzatia, veliteľ plukovník Peter Masár ešte ako veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR, podpísal zápisnice o prevzatí nasledujúcich zariadení a útvaru: 16. novembra 2021 odovzdal veliteľ Zásobovacej základne podplukovník Pavol Tabačár zo svoje podriadenosti Centrum metroló...

Účasť na otvorení nového pracoviska opráv

Účasť na otvorení nového pracoviska opráv
15.11.202115. novembra 2021 sa príslušníci Služby prevádzky a opráv Úradu logistického zabezpečenia OS SR zúčastnili otvorenia novozriadeného Pracoviska údržby a opráv zdravotní...

Posledný nástup pod velením odchádzajúceho veliteľa úradu

Posledný nástup pod velením odchádzajúceho veliteľa úradu
30.07.2021 30. júla 2021 v priestoroch Úradu logistického zabezpečenia OS SR sa uskutočnil posledný nástup príslušníkov úradu pod velením plukovníka Jozefa Ševčíka v nadväz...
Zdroj: ulz.mil.sk

Zmena vo velení úradu

Zmena vo velení  úradu
29.07.2021 29. júla 2021 sa v priestoroch kasární Slovenského národného povstania v Trenčíne uskutočnil slávnostný akt odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa Úradu logisti...
Zdroj: ulz.mil.sk

Boj s pandémiou stále pokračuje

Boj s pandémiou stále pokračuje
17.06.2021Príslušníci Úradu logistického zabezpečenia OS SR a podriadených vojenských útvarov sa aj naďalej podieľajú na činnostiach spojených s potlačením pandémie oc...
Zdroj: ulz.mil.sk

Technická prehliadka pridelených zbraní

Technická prehliadka pridelených zbraní
05.05.2021Veliteľ úradu logistického zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík  spoločne so zástupcom plukovníkom Petrom Masárom a náčelníkom štábu podplukovníkom Jaroslavom...
Zdroj: ulz.mil.sk

Návrat k výcviku

Návrat k výcviku
04.05.2021Dňa 4. mája 2021 sa opäť profesionálni vojaci Úradu logistického zabezpečenia (PrV ÚLZ OS SR) v priestoroch Vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch vrátili k pln...
Zdroj: ulz.mil.sk

Rozlúčka s náčelníkom proviantnej služby

Rozlúčka s náčelníkom proviantnej služby
30.04.2021Dňa 30. apríla 2021 sa v priestoroch Úradu logistického zabezpečenia OS SR veliteľ plukovník Jozef Ševčík  spoločne so zástupcom plukovníkom Petrom Masárom rozlúč...
Zdroj: ulz.mil.sk

Návšteva ministra obrany SR a náčelníka generálneho štábu OS SR v ZZ I. Nemšová

Návšteva ministra obrany SR a náčelníka generálneho štábu OS SR v ZZ I. Nemšová
30.04.2021Dňa 29. apríla 2021 navštívil minister obrany SR Jaroslav NAĎ, štátny tajomník Marián MAJER a náčelník generálneho štábu OS SR generál Daniel ZMEKO Zásobovaciu zá...
Zdroj: zz1.mil.sk

Skočiť na menu


Share