Preskocit navigáciu

Odborná príprava kadetov v Úrade logistického zabezpečenia


Odborná príprava kadetov v Úrade logistického zabezpečenia

v dňoch 3. – 4. októbra 2019 v priestoroch Úradu logistického zabezpečenia OS SR vykonali odbornú prípravu kadeti Katedry logistického zabezpečenia Akadémie ozbrojených síl SR pod vedením lektora p. Stanislava Moronga v rámci zimného semestra školského roku 2019/2020.
Na naplnenie Odbornej prípravy v predmete riadenia logistických procesov I. boli vykonané odborné prednášky odbornými náčelníkmi a funkcionármi jednotlivých služieb úradu.
Prvý deň „stáže“ bola kadetom odprednášaná p. Pavlom Horváthom a p. Milošom Sopkom problematika účtovania a evidencie materiálu, kontrolná činnosť v skladových hospodárstvach a najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri kontrolnej činnosti, ktorú v Ozbrojených silách SR zastrešuje Oddelenie kontroly užívania hnuteľného majetku štátu / ÚLZ OS SR.
Prednášky druhý deň pokračovali so zameraním sa na špecifiká plánovania a vyžadovania materiálu v rámci jednotlivých zásobovacích tried. Ako prvý začal prednášku mjr. Jozef Dudáš v oblasti obranného plánovania v OS SR a špecifík plánovania v rámci Plánu obstarávania zákaziek na jednotlivé roky. Postupne vystúpili a kadetom objasnili špecifiká plánovania a vyžadovania materiálu za Proviantnú službu - pplk. Milan Nápoký, Výzbrojnú službu - kpt. Martin Trebula, Službu PHM - kpt. Martin Marchevka, Muničnú službu - mjr. Ján Rimóci a Službu prevádzky a opráv – mjr. Juraj Olos.
Kadeti vykonali odbornú prípravu aj v podriadených útvaroch ÚLZ OS SR, a to v septembri v Zásobovacej základni I. Nemšová a v mesiaci november je plánované zamestnanie k tematike preberanie, ukladanie a výdaj materiálu v Zásobovacej základni II. Martin.


Odborná príprava kadetov v Úrade logistického zabezpečenia Odborná príprava kadetov v Úrade logistického zabezpečenia

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: nrtm. Jaroslav Novomestský - Dátum: 04.10.2019
Čítanosť: 1598
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share