Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Odborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR

Odborné zhromaždenie profesionálov zodpovedných za riadenie opráv a prevádzky PVaT OS SR
28.05.2014      V priestoroch ÚLZ OS SR v Trenčíne sa v dňoch 28. a  29. mája 2014 uskutočnilo odborné zhromaždenie príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv výzbr...
Zdroj: ULZ OS SR

Spoločenskovedný seminár príslušníkov ÚLZ

Spoločenskovedný seminár príslušníkov ÚLZ
27.05.2014      Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a potreba dokladovať a  predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov...

Návšteva náčelníka ŠbPO GŠ OS SR

Návšteva náčelníka ŠbPO GŠ OS SR
22.05.2014       Novovymenovaný náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR brigádny generál Daniel Zmeko navštívil dňa 22. mája 2014 Úrad logistického zabezpečenia (ÚLZ)...
Zdroj: www.ulz.sk

Rokovanie Redakčnej rady bulletinovej služby

Rokovanie Redakčnej rady bulletinovej služby
20.05.2014      V súlade so Smernicou na prípravu Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2014 sa v dňoch 20. až 22. mája v Ústí nad Priehradou uskutočnilo...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Zdokonaľovacia príprava zo základných bojových zručností

Zdokonaľovacia príprava zo základných bojových zručností
12.05.2014      Profesionálni vojaci Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ) OS SR sa v dňoch 12. a 13. mája 2014 zúčastnili zdokonaľovacej prípravy s cieľom precvičiť predme...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Pietna spomienka pri Pamätníku 1. Československého armádneho zboru na vrchu Polom – Javorina

Pietna spomienka pri Pamätníku 1. Československého armádneho zboru na vrchu Polom – Javorina
04.05.2014      Pri príležitosti ukončenia 2. Svetovej vojny sa príslušníci VÚ 4070 v nedeľu 4.5. 2014 zúčastnili na spomienkovom stretnutí.      Veliteľ MSÚLog Žil...
Zdroj: MSÚ Log

Veliteľ odovzdal ocenenia

Veliteľ odovzdal ocenenia
02.05.2014      Pri príležitosti životného jubilea  veliteľ Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ÚLZ GŠ OS SR) plukovník J...

Odborné zhromaždenie pracovníkov laboratórií kontrolného systému kvality

Odborné zhromaždenie pracovníkov laboratórií  kontrolného systému kvality
23.04.2014      Dňa 23.4.2014 sa u PPÚ/ÚLZ OS SR MSÚLog Žilina uskutočnilo jednodňové odborné zhromaždenie pracovníkov laboratórií  kontrolného systému kvality.      ...

Pracovná porada k výrobnej opravárenskej činnosti

Pracovná porada k výrobnej opravárenskej činnosti
15.04.2014    Za účasti príslušníkov OS SR zodpovedných za riadenie opráv VaT a za zásobovanie materiálom ZT II a ZT IV v OS SR sa dňa 15. apríla 2014 v priestoroch VÚ 1056 Z...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Slávnostné zhromaždenie k 10.výročiu vstupu SR do NATO a 69.výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Slávnostné zhromaždenie k 10.výročiu vstupu SR do NATO a 69.výročiu oslobodenia mesta Trenčín
10.04.2014      Pri príležitosti 10. výročia vstupu do Severoatlantickej aliancie sa príslušníci úradu logistického zabezpečenia OS SR zúčastnili slávnostného zhromaždenia. ...

Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT III

Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT III
02.04.2014      Odborné zhromaždenie funkcionárov zodpovedných za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III sa uskutočnilo 2. apríla v Kultúrnom a metodicko...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR
26.03.2014 V priestoroch Základne stacionárnych KIS Trenčín (ZaSKIS) v Trenčíne sa dňa 26. marca 2014 uskutočnilo veliteľské  zhromaždenie veliteľa Úradu logistického zabezpeč...
Zdroj: ULZ OS SR

Odborné zhromaždenie metrologických pracovníkov OS SR

Odborné zhromaždenie metrologických pracovníkov OS SR
26.03.2014 Dňa 26.3.2014 bolo na pôde Metrologického a skúšobného ústavu vykonané Odborné zhromaždenie metrologických pracovníkov OS SR a odborných orgánov rezortu obrany SR ri...

Pracovná porada k opravárenskej činnosti

Pracovná porada k opravárenskej činnosti
19.03.2014           V priestoroch VÚ 5728 Martin sa dňa 19.marca 2014 uskutočnila pracovná porada k spresneniu výrobnej opravárenskej činnosti za účasti príslušníkov OS...

Výcvik maďarských chemických špecialistov v Čereňanoch

Výcvik maďarských chemických špecialistov v Čereňanoch
17.03.2014 Možnosti Výcvikového, analytického a zásobovacieho centra RCHBO v Čereňanoch umožňujú uskutočňovať výcvik so všetkými toxickými chemickými látkami, nebezpečnými chemi...

Pracovná porada ku KTP

Pracovná porada ku KTP
12.03.2014 V priestoroch Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ) OS SR sa dňa 12. marca 2014 sa uskutočnila pracovná porada k sledovaniu a vyhodnoteniu koeficientu technickej po...

MDŽ na Úrade logistického zabezpečenia OS SR

MDŽ na Úrade logistického zabezpečenia OS SR
07.03.2014 Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Úrad logistického zabezpečenia OS SR pripravil dňa 7. marca 2014 stretnutie veliteľa ÚLZ OS SR s príslušníčkami a zamestnank...

Pracovné zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR

Pracovné zhromaždenie veliteľa ÚLZ OS SR
19.02.2014       V objekte kasární kpt. Nálepku v Trenčíne sa dňa 19. februára 2014 uskutočnilo úvodné pracovné  zhromaždenie veliteľa Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ...

Slávnostné odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa ÚLZ OS SR

Slávnostné odovzdanie a prevzatie funkcie veliteľa ÚLZ OS SR
03.02.2014 Pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa Úradu logistického zabezpečenia sa dňa 3. februára 2014 v Trenčíne konal slávnostný nástup príslušníkov ÚLZ O...

Slávnostný nástup pri príležitosti vzniku úradu logistického zabezpečenia OS SR

Slávnostný nástup pri príležitosti vzniku  úradu logistického zabezpečenia OS SR
08.01.2014 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR na vykonanie organizačných zmien v ozbrojených silách  SR  k 1.1.2014 vznikol Úrad logistick...

 
<<1 2 3 4 5 6 >>

Skočiť na menu
Share